DrinxSjøbeck er en virksomhed, som drives på et grundlag af sunde værdier. DrinxSjøbeck er og vil være kendt for at være en troværdig og seriøs samarbejdspartner og en attraktiv og udviklende arbejdsplads.

Vi ønsker en åben virksomhedskultur, hvor den enkelte kan stå frit frem og anmelde mistanker om uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende DrinxSjøbecks ledelse, medarbejdere eller leverandører. Mistanker vil ofte blive meddelt i den direkte dialog, men i visse tilfælde kan der være forskellige årsager til, at den løbende dialog ikke er tilstrækkelig.

DrinxSjøbeck har etableret en whistleblowerordning blandt andet fordi en whistleblowerordning er et godt redskab til at sikre, at oplysninger om uregelmæssigheder eller ulovligheder kommer frem i lyset. Ordningen skal dermed bidrage til at sikre den ordentlighed, som DrinxSjøbeck står for.

Whistleblowerordningen har til formål at sikre:

  • at alvorlige og kritisable forhold kan komme frem i lyset uden, at indberetteren skal frygte for negative konsekvenser for den pågældende-
  • at opdage uregelmæssigheder, ulovligheder og forsømmelse, der kan forvolde tab eller skade DRINXSJØBECKs arbejdsmiljø eller omdømme, og
  • at sikre overholdelse af den gældende whistleblowerlovgivning, og skabe trygge rammer for, at ansatte kan foretage indberetning om kritisable forhold i DrinxSjøbeck.

Hvis du oplever, eller har mistanke om, uregelmæssigheder eller ulovligheder vedrørende DRINXSJØBECKs ledelse, medarbejdere eller leverandører opfordrer vi til, at det rapporteres direkte til ledelsen eller alternativt via vores whistleblowerordning, så forholdet kan blive undersøgt.

Vi samarbejder med en ekstern partner om håndtering af indberetninger via vores whistleblowerordning. Vores eksterne partner er Andersen Partners Advokatpartnerselskab.

DrinxSjøbecks whistleblowerordning tilbydes til alle medarbejdere og ledelsen og er et supplement til – ikke en erstatning for - den daglige dialog.

Indberetninger kan ske anonymt og alle sager behandles fortroligt, uanset om du oplyser navne eller ej i indberetningen.

Du finder mere om whistleblowerordningen i vores Whistleblowerpolitik. 

Her finder du blandt andet information om processen og hvad der sker, når du indberetter, samt hvilke forhold, der er omfattet af whistleblowerordningen.

 

Bliv kunde - kontakt os her