Vi råder over følgende faciliteter, som gør os i stand til at levere overalt i Danmark:

1 hovedkontor i Frederikshavn

2 varelagre, som dækker Jylland, øerne og Sjælland

2 salgskontorer: i Jylland og på Sjælland

27 egne biler til levering af varer

2 el-cykler til konsulentkørsel i København

Bliv kunde - kontakt os her