Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov. Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger definerer, hvordan vi beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

Vi er en handelsvirksomhed, som handler med spiritus-, fødevare-, rengørings- og kontor-produkter til B2B-segmentet. Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste service, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde forskellige lovkrav.

Brug af persondata

Når du anvender vores tjenester, har vi brug for visse personoplysninger for at kunne gennemføre køb, levere dine varer og for at kunne komme i kontakt med dig. Vi har også brug for visse personoplysninger, hvis vi skal levere tilpasset kommunikation og markedsføring til dig.

Hvilke personoplysninger registrerer og bruger vi?

Vi registrerer og bruger forskellige typer personoplysninger afhængigt af, hvilke opgaver vi skal udføre for dig, eller hvilke ydelser du er interesseret i, herunder:

 • grundlæggende personoplysninger, fx. dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CVR nummer
 • økonomiske oplysninger, fx. Bankkonto.
 • oplysninger om de ydelser, vi leverer til dig.
 • fremsendelse af salgsmateriale.
 • registrering i økonomisystem.
 • kundeservice, rådgivning og administration.
 • udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning.
 • markedsføring af vores ydelser og produkter.
 • identifikation af kunder.
 • for at beskytte dig mod bedrageri.
 • for at opfylde lovbestemte krav:
  • Hvidvaskloven
  • Forældelsesloven
  • Bogføringsloven
  • Databeskyttelsesloven
  • Det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser. Det kan være for at forhindre misbrug, at styrke it-sikkerheden eller/og som led i direkte markedsføringsformål.
 • bestillinger.
 • dokumentudveksling.
 • henvendelse pr. telefon.
 • brug af vores hjemmeside og ydelser.
 • deltagelse i kundeundersøgelser eller kampagner.

Vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, når du:

 • benytter vores online services og/eller anvender www.drinx.dk.
 • sender en forespørgsel, laver en reklamation eller giver os feedback.
 • deltager i kampagner, konkurrencer eller undersøgelser.
 • benytter vores webshop/sortimentsoversigt på drinx.dk. Vi indhenter de personoplysninger, der er nødvendige (brugernavn, adresse, telefonnummer, e-mail og evt. kommentarer, som du afgiver til din ordre) for at kunne levere ordren, og for at kunne behandle henvendelser vedrørende dit køb.

Nyhedsbreve og markedsføring

Tilmelder du dig personlige marketingmeddelelser på fx e-mail eller SMS, indsamler vi de oplysninger (fx e-mail-adresse), som du selv måtte afgive ved Tilmelding til Leverandørservice. I alle udsendelser vil du altid have mulighed for at tilpasse dit valg og afmelde dig fremtidige modtagelser af den specifikke tjeneste. I bunden af alle nyhedsbreve finder du fx et felt, hvor du til enhver tid kan afmelde dig nyhedsbreve fra DRINX. Vi benytter nyhedsbrevs-tjenesten Mailchimp til at udsende nyhedsbreve pr. e-mail. Dine oplysninger opbevares hos Mailchimp, som ligger i 3. land (USA). Mailchimp er pt. ikke sikkerhedsgodkendt til brug i EU, da systemet ikke har et gyldigt Privacy Shield, som lever op til EU-standarderne. Vi har dog vurderet, at Mailchimp ikke udgør en sikkerhedstrussel for vores nyhedsbrevsmodtagere, da modtagerne er registreret i systemet med oplysninger, som ikke er personfølsomme, ligesom at vores content i nyhedsbrevene ikke indeholder personfølsomme oplysninger. 

Du kan læse mere om Mailchimps privatlivspolitik her: https://mailchimp.com/legal/privacy/ og Mailchimps brugervilkår her: https://mailchimp.com/legal/terms/

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til.

Følsomme oplysninger

Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig om en ydelse eller for at kunne servicere dig bedst muligt.
Vi registrerer også andre personoplysninger, hvis det er os pålagt ved lov.
Vores evne til at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelle ændringer.

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med

Vi behandler dine personlige oplysninger med omhu og respekt, og de videregives udelukkende i følgende tilfælde:

 • Du har afgivet dit udtrykkelige samtykke til videregivelsen.
 • Du har afgivet dit samtykke til at ville modtage nyhedsbreve sendt gennem tjenesten Mailchimp.
 • I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede.
 • Når vi i god tro mener, at videregivelsen af oplysninger er nødvendig for at forhindre eller reagere på bedrageri, forsvare vores apps eller hjemmesider mod angreb, eller beskytte vores virksomheds, kunders og brugeres ejendom og sikkerhed, eller offentlighedens sikkerhed.

Vi videregiver IKKE persondata om dig til tredjeparter med henblik på deres egne markedsføringsformål, medmindre du udtrykkeligt har samtykket til, at oplysningerne må videregives til sådanne formål.

Dine rettigheder

Indsigt i dine personoplysninger
Du kan til enhver tid få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

Indsigelse mod direkte markedsføring
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

Redigering eller sletning af data
Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som "retten til berigtigelse", "retten til sletning" og "retten til at blive glemt".

Begrænset brug
Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser.

Dataportabilitet
Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

Kontaktoplysninger og klageadgang
Du er altid velkommen til at kontakte os på info@drinx.com eller tlf. 69 13 90 01, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger.

Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk

Bliv kunde - kontakt os her