Ønsker du at sælge tobaksvarer, cigaretter såvel som rulletobak lovligt, skal du registrere dig på Worldline og sende dine tobaks-ID’er til os.

Det er nu, du skal slå til

Hvis du lovligt vil købe cigaretter fra en grossist til videresalg i din virksomhed, SKAL du ifølge EU's lovgivning på området gøre følgende:

1. Registrere din virksomhed i registreringssystemet på https://tpd.dk.worldline.com. Når registreringen er gennemført, får du dit Økonomiske ID tilsendt på mail.
2. Oprette 'Anlæg' – du modtager et anlægs-ID på mail for hvert anlæg, du opretter.
3. Sende dit Økonomiske ID og dit/dine anlægs-ID til info@drinx.dk, så vi kan indberette tobakssalget og fortsætte leveringen af tobaksvarer til dig.

Har du spørgsmål?

Hvis du har udfordringer med registreringssystemet, skal du kontakte ID-udstederen Worldline SA på dl-dk-servicedesk.ext@worldline.com eller tlf. 31 36 38 74. Du finder yderligere information om salg af tobak til forbrugere her.

Du er velkommen til at følge vores guide til registrering af dit salgssted, oprettelse af 'Anlæg' og aflæsning af ID’er.

Bliv kunde - kontakt os her